அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Sunday, 14 August 2016

FINACLE ISSUE

FINACLE ISSUE


SPM ,TAPALAMPULIYUR SO
12:54 PM (19 hours ago)
to SP, Circle, spoc, me
Sir/madam,

Till now eod process for 12-08-2016 is  not completed and the date is not changed in finacle. 
 And so we are not able to accept transaction till now. As you know yesterday also we are with 
the same probelm due to network problem.(i.e.  we are not able to accept transaction for two days 
12-08-2016 and 13-08-2016).And so it may raise the penalty problem in rd accounts and rd bulk posting process.
But there is  no solution provided till this time regarding this problem .
But the customers are asking us about the penalty problem. 
Pl help us.  Necessary ss is also attached herewith. 


NAGAPATTINAM NFPE <nmnfpe@gmail.com>
7:17 PM (12 hours ago)
to Ramachandranrangaaipeup3tnSPM
Dear Comrade,

 It may please be noted that the SPM being a lady is waiting in the office till now hoping connectivity
 problem would be solved soon. Hence Please do the needful to rectify the problem early

DS AIPEU Group C Nagapattnam 611 001

aipeup3tn tncircle
10:45 PM (9 hours ago)
to me
Dear Com. 

Already we have obtained standing orders  on this subject, on failure of Finacle/Sify that
either it  may connected to BO transactions  or with S.O. transaction and that should be
adhered to  at ground level. If there any particular order of the ground level officers,
this may be brought to the notice of the Circle Union for taking further action with CPMG,TN.

As for as RD  bulk lists from agents,  the following order was already issued , which is 
already published in TN Circle Union web site.Iam once again reproducing this order below.

From: Deputy Director (CEPT) <dd_cept@indiapost.gov.in>
Date: 13 August 2016 at 13:46
Subject: :: Invoking BCP in accounting RD Bulk list of agents in to Finacle::

Respected Sir(s) / Madam(s), 
Since Finacle is experiencing extreme slowness and post offices are unable to upload the
RD bulk generated from web portal, in consultation with FS Division, it was decided to invoke
 BCP for accepting RD bulk list from agents upto 18thAugust 2016
 (With a back value date for 3 days – without any penalty).

The process would be as follows:

1.    The reference IDs must be generated only from Web Portal
2.    We are allowing Finacle System to accept these reference IDs generated from the 
       Portal without penalty upto 18thAugust 2016
3.    This facility will be restricted from 18th day end and this will not be available from 
       19th onwards.
4.    Post offices may have to instructed on the lines of SB orders issued to regulate the
       accounting of these RD bulk lists alone.
5.    CPCs SPOCs are requested to communicate this to post offices immediately, 
       so that they need not wait late in the evening for processing the pending lists
6.    All files which are pending in the queue which are due for verification would be
       attended to before 3 PM today.
7.    Hence, POs may be instructed not to add more list starting from now, 
       as they can deal these lists up to 18th August 2016.

Yours Sincerely,

(V M Sakthivelu)
Deputy Director CEPT
+919444227090No comments:

Post a Comment