அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Friday, 15 July 2016

அறிவிப்பு

CYCLE ADVANCE பெற இலாக்கா மற்றும் GDS ஊழியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.   இலாக்கா ஊழியர்கள் விண்ணப்பங்களை  நாகப்பட்டினம்/திருவாரூர் தலைமை அஞ்சலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள்:-  21.07.2016.    GDS ஊழியர்கள் விண்ணப்பங்களை தங்களது உட்கோட்ட அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள்:- 21.07.2016

No comments:

Post a Comment