அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Sunday, 11 June 2017

DPS TRANSFER IN CENTRAL REGION


1. SHRI.G.NATARAJAN,DPS,CENTRAL REGION,TRICHY       Transferred  TO KARNATAKA CIRCLE.

2. SHRI.S.THOMAS LOURDU RAJ,DPS,KERALA CIRCLE       Transferred to CENTRAL REGION, TAMILNADU.

No comments:

Post a Comment