அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Tuesday, 13 June 2017

TO MAINTAIN INTER-SENIORITY OF LSG

To
The Circle Secretary,
AIPEU GROUP 'C'
Chennai-17

This union is constrained to report that transfer and posting orders on promotion to LSG on implementation of cadre restructuring have since been issued  by all excepting central region. The undue and abnormal delay has caused confussion  in the minds of staff as they will rank junior in the LSG seniority  list wrt juniors of other regions who joined in LSG earlier. Hence it is requested that the matter may please be taken with CPMG to cause appropriate orders to maintain inter_seniority


S.Meenakshi Sundaram,
Divisional Secretary,
AIPEU Gr C,Nagapattinam

Copy to:1. The Regional Secretary,Pudukottai HO2. The Branch Secretary,Tiruvarur HO 

No comments:

Post a Comment