அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Tuesday, 13 June 2017

Supply of Pay Tables for Calculation of Pre-2016 Pensioners-reg


To
The Circle Secretary,
AIPEU GROUP 'C'.
Chennai-600017


This is regarding revision of pension of pre 2016 pensioners by notional fixation of pay wrt LPD on the date of retirement.   Pay fixation tables for notional fixation as on 1.1.1996 ( V CPC ) and on 1.1.2006 ( VI CPC ) are not available with DDOs for easy reference. Similarly the notional pay arrived at as on 1.1.1986 in respect of pre 1986 pensioners wrt OM dated 10.2.1998 is not recorded in PPOs available with DDOs. Hence it is requested that the matter may please be taken up with appropriate authority to cause supply of pay tables and  notional pay in r/o pre 1986 pensioners immediately to DDOs so as to ensure early revision.


S.Meenakshi Sundaram,
DS AIPEU Gr C,
Nagapattinam-611001


Copy to:-
1. The Regional Secretary,Pudukottai HO -622001
2. The Branch Secretary, Tiruvarur HO -610 001.

No comments:

Post a Comment