அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Friday, 16 June 2017

TRAINING ON SUNDAY

Dear Com. JR CS,

All SPMs and PAs have been directed to undergo Aadhar registration training at WCTC Tiruvarur on Sunday the 18th June 2017. The trainees have thus been deprived of their paid weekly off besides compelled to work on training. Kindly cause necessary action either to cancel the training on Sunday or for payment double duty wages ( wage in lieu of paid weekly off and wages for performing duty by undergoing training ) to all trainees.


DS AIPEU Gr C NM

No comments:

Post a Comment