அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Wednesday, 16 November 2016

NFPE writes to Secretary (Posts) for disbursement of salary of November-2016 in cash

NFPE writes to Secretary (Posts) for disbursement of salary of November-2016 in cash

National Federation of Postal Employees
1st Floor North Avenue Post Office Building, New Delhi-110 001
Phone: 011.23092771                                             e-mail: nfpehq@gmail.com
       Mob: 9868819295/9810853981              website: http://www.nfpe.blogspot.com

No. PF-66 /2016                                                                   Dated : 15th November,2016

To

            Shri B.V. Sudhakar,
            Secretary,
            Department of Posts,
            Dak Bhawan,
            New Delhi-110 001
                                   
Sub:    Disbursement of Salary to Staff in Cash. Reg

Sir,
            Due to monetization Scheme, there is huge rush in the Banks and Post Offices and the Cap of Rs.24000/- for withdrawal from the S.B. Account has been imposed by the Government of India. It will create more problems to the staff to withdraw the amount of salary from the SB Accounts from Banks and Post Offices and it will adversely affect the work also because everyone will have to stand in long ques to withdraw the amount.

            Keeping in view the above facts, it is requested to kindly cause orders to disburse the salary of the staff in cash for the month of November,2016.

            Hoping for a positive action. 
        
            With regards,                                                                          Yours Sincerely,

                                                                                                              (R.N. Parashar)
                                                                                                         Secretary General

No comments:

Post a Comment