அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Wednesday, 26 April 2017

ஊழியர் நலன் சார்ந்த உத்தரவு

இடமாறுதல் பயண படியில் CTG ஜ ஏழாவது ஊதிய குழு பரிந்துரைப்படி திருத்தியமைக்கப்பட்ட உயர் ஊதிய விகிதத்தில் வழங்கிட RO Trichy உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.


Allowance Committee யின் பரிந்துரை வெளியிடப்படாத நிலையில் ஊழியர் நலன் சார்ந்த இந்த உத்தரவு வரவேற்க தக்கது.

No comments:

Post a Comment