அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Friday, 9 September 2016

Harassment of staff by delaying granting of leave for non procurement of gold bond - reg

ToCom.P.Mohan,Circle President,AIPEU-GROUP'C,Chennai

Dear Comrade,It is brought to the notice of this union that SPOs Nagapattinam is coercing the officials to procure gold bond by  delaying leave and refusing to sanction CEA etc.,. It is learnt that SPOs Nagapattinam has instructed in writing  that all officials should procure at least one gram gold coin and threatened the staff orally that failure will result in refusal of leave , GPF and other welfare measures. Shri. B.  Maninaran Financial Secretary Divisional Branch Nagapattinam has applied for leave from 14-09-2016 to 15-09-2016 and SPOs Nagapattinam has not sanctioned the leave but asked the official to report feed back  on procurement of gold bond. Similarly Smt. R. Saraswathy Asst Secretary Tiruvarur Branch has applied for leave one on 12-09-2016 and SPOs Nagapattinam has not sanctioned the leave but given  direction to  the official to purchase at least one gram gold coin. Same  is the case in respect of Kum. B. Ponmathy,  Smt. S. Kavitha and many others. This  union  appeal that the matter may kindly be taken up to the notice of CPMG Chennai immediately to safeguard the interest of staff
Nature of action taken may please be intimated

Yours fraternally,
Sd/------------------
S. Meenakshisundaram
Divisional Secretary
AIPEU Group C
Nagapattinam 611 001

No comments:

Post a Comment